top of page
Ikirwa-sports-day.jpg

Building the future through Education

Ikirwa School is a private English Medium primary school based in the village of Midawe, Arumeru District, Tanzania. Our goal is to provide world-class English language education and inspire them to learn, explore and contribute to the world around them.

Ikirwa ni shule binafsi ya Kiingereza Kati ya shule za msingi katika kijiji cha Midawe, Wilaya ya Arumeru Lengo letu ni kutoa elimu bora kwa lugha ya Kiingereza ili kuhamasisha na kujifunza mengi katika dunia inayo tuzunguka.

letters-lesson.jpg
bottom of page